2016 Yılı Gümrük İş Süreçleri Değerlendirme Toplantısı Antalya'da Gerçekleştirildi

2016 Yılı Gümrük İş Süreçleri Değerlendirme Toplantısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Fatih ÇİFTÇİ’nin katılımlarıyla 24 Aralık 2016 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

Bakan Yardımcısı Sayın Fatih ÇİFTÇİ’nin yanı sıra Müsteşar Cenap AŞCI, Müsteşar Yardımcısı Sezai UÇARMAK, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü Harun USLU, Gümrükler Genel Müdür Vekili Mustafa GÜMÜŞ, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Abdullah SOYLU, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Hacı Hasan Murat ÖZSOY, merkez personeli ile Tasfiye İşletme Müdürleri, Gümrük Müdürleri, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürleri ile Laboratuvar Müdürlerinin katılım sağladığı toplantıda idarelerce yaşanan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri hakkında istişarede bulunulmuştur.
 
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Tasfiye İşletme Müdürlüklerinin katılımı ile gerçekleştirilen oturumda, tasfiye uygulamalarına ilişkin görüş ve değerlendirmeler paylaşılmıştır.