İtalya lojistik Merkez Ziyareti


Müsteşar Yardımcısı Remzi AKÇİN başkanlığında, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü Avni ERTAŞ, Genel Müdürlüğümüz Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcıları Betül BİLGİN ve Koray KÖYLÜ ile AB Uzman Yardımcısı İbrahim Tuna ÖZEL’den oluşan Bakanlığımız Heyeti, 29-30 Nisan 2014 tarihlerinde İtalya’nın Bologna ve Verona şehirlerinde bulunan Interporto Bologna ve Interporto Quadrante Europa lojistik merkezlerine çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.

Ziyaret, İtalya’daki lojistik merkez yapılanmasının tarihi ve planlanması, gelişim süreci, yönetim ve sermaye yapısı, işleyişi, teknik özellikleri ile gümrük idaresinin lojistik merkezlerdeki rolü konularında incelemelerde bulunmak ve İtalya’nın bu alandaki tecrübelerinden istifade etmek amaçlarıyla düzenlenmiştir.

Ziyaret kapsamında önce Bologna’da bulunan Emilia-Romagna Gümrük Müdürlüğü ziyaret edilmiş, İtalya ve Türkiye’deki gümrük idarelerinin teşkilat yapısı ile gümrük işlemleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Interporto Bologna ve Interporto Quadrante Europa ziyaretlerinde, lojistik merkezlerin yöneticileri tarafından Bakanlığımız Heyetine lojistik merkezlerin planlanma ve kuruluş süreçleri, işleyişleri, sermaye yapıları ve gelecekte yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgi verilmiş, ayrıca Bakanlığımız Heyeti iki lojistik merkezde de sahada incelemelerde bulunmuştur.

Sunum ve saha ziyaretlerinin ardından Bakanlığımız Heyeti, lojistik merkezlerde bulunan gümrük idarelerini ziyaret etmiş ve lojistik merkezlerde gümrüğün rolü ile lojistik merkezlerdeki gümrük işlemleri hakkında bilgi almıştır.