E-ihale Sisteminde Açık Teklif Dönemi Başladı.

E-ihale sisteminde açık teklif usulü başladı. E-ihale sisteminde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

  1. Kapalı teklif yönteminden açık teklif yöntemine geçilmiştir. İhalelere verilen en yüksek iki teklif anlık olarak sistemde üyelere gösterilecektir. Teklifler artırım miktarı girilerek verilecek olup, artırım teklifin sistem tarafından işlendiği andaki en yüksek teklife eklenerek yapılacaktır.
  2. Teminatlar, teklif edilen tutarın %10’u iken satışa esas bedelin %10’u olacak şekilde sabitlenmiştir.
  3. İhalelere verilecek tekliflerin başlangıç tutarı araçlar için satışa esas bedelin %75’i, eşya için ise %50’si olarak belirlenmiştir. Bu oranlar Bakanlıkça değiştirilebilir.
  4. İhale süreleri yeniden düzenlenmiş olup, ihaleler 3 gün ilanda 3 iş günü de teklif verilebilir halde yayında kalacaktır.
  5. İhalelerin başlangıç ve bitiş zamanları resmi işgünlerinde 09.00 - 16.00 saatleri arasında olacak şekilde uygulanacaktır.
  6. İhaleler 10'ar dakika aralıklarla yayınlanacak olup, ihaleler teklif başlangıç saat ve dakikasından itibaren 3 işgünü sonra yine başladığı saat ve dakika itibarıyla sona erecektir.
  7. En yüksek teklifin yanısıra satışa esas bedelin %75’inin üzerinde olan ikinci en yüksek teklif de bağlayıcı olacaktır. İlk alıcının ödemeyi yapmaması durumunda şartları sağlayan ikinci en yüksek teklif sahibine eşyayı alma hakkı ve yükümlülüğü getirilmiştir.

Ayrıntılı bilgi ve ihaleleri görüntülemek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ediniz.

https://www.eihale.gov.tr