HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu ile Protokol İmzalandı

Ülkemize beyan edilmeksizin sokulmaya çalışılan evcil hayvanlar, olumsuz seyahat koşullarında ve bazı durumlarda uyutularak taşındığından, çoğunlukla da küçük yaşta olduklarından özel bakıma ihtiyaç duymaktadırlar. Bu hayvanların tasfiye işlemleri gerçekleştirilene kadar gerekli tedavi imkanlarının da sağlanabildiği uygun fiziki koşullarda muhafaza edilmeleri hem insan ve hayvan sağlığı açısından hem de sosyal sorumluluk anlamında büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, Sayın Bakanımız Ruhsar PEKCAN’ın talimatıyla, hayvan hakları da gözetilerek, bilhassa yurda kaçak olarak getirilmek istenen evcil hayvanların korunması, sağlıklı ortamlarda muhafaza edilmelerinin sağlanması, telef ve kayıpların önüne geçilerek ticarete konu edilmeyecek şekilde tasfiye edilmeleri ve hayvan refahının sağlanması amacıyla, ülke genelinde faaliyet gösteren ve bağımsız denetimden geçen HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu ile görüşmeler yapılarak çeşitli konularda işbirliği içerisinde hareket edilmesi kararı alınmıştır.

Bu doğrultuda, Bakanlığımız ve anılan sivil toplum örgütü arasında 14 Aralık 2018 tarihinde protokol imzalanmıştır. Sayın Bakanımız Ruhsar PEKCAN’ın talimatları çerçevesinde hazırlanan protokol ile olumsuz koşullarda yurda sokulan evcil hayvanların bakımlarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Protokol kapsamında; el konulan evcil hayvanların tasfiye işlemleri gerçekleştirilene kadar Bakanlığımızın denetiminde HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu sorumluluğunda gerekli tedavi imkanlarının da sağlanabildiği uygun fiziki koşullarda muhafaza edilmeleri sağlanacak. Ardından, söz konusu hayvanlar HAYTAP’a özel yolla tasfiye edilerek, anılan Federasyon tarafından sahiplendirilmesi sağlanacak. Aynı zamanda yapılan işlemlerin sonuçları Bakanlığımızla da paylaşılacak.