Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ile protokol imzalandı.

Kurumumuzca yapılmakta ve yapılacak olan uygulamalara ilişkin işlem bedellerinin tahsil edilmesi, aktarılması, izlenmesi ve kullanımının sağlanması, özellikle daha geniş kitlelerin e-ihale sistemine/kullanımına erişiminin sağlanabilmesi amacıyla 06.12.2018 tarihinde Genel Müdürlüğümüz ile Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalanmıştır.